Podesty / maty dla stanowisk roboczych

Podesty stanowiskowe robocze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy § 16.
3. Jeżeli podłoga jest wykonana z materiału będącego dobrym przewodnikiem ciepła (np. z betonu) lub jeżeli przy wykonywaniu pracy występuje jej zamoczenie, w przejściach oraz w miejscach do stania i siedzenia powinny znajdować się podesty izolujące od zimna lub wilgoci albo powinny być stosowane inne środki izolujące. Podesty powinny być stabilne, wytrzymałe na obciążenie użytkowe, zabezpieczające przed poślizgiem i potknięciem oraz łatwe do utrzymania w czystości.

Podesty robocze zgodne z wymaganiami BHP

Zwykłe podesty robocze drewniane (nie certyfikowane) używane zazwyczaj na produkcji nie są właściwym rozwiązaniem dla stanowisk roboczych. Nie spełniają bowiem podstawowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa, określonych w przepisach BHP oraz w dyrektywach unijnych dotyczących bezpieczeństwa przy maszynach - nie można więc ich stosować na stanowiskach roboczych. Stosowanie podestów nie spełniających wymagań bezpieczeństwa, to duże zagrożenie wypadkowe na stanowiskach roboczych jest dużym ryzykiem, gdyż jest naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Za stan bezpieczeństwa w zakładzie produkcyjnym odpowiada pracodawca. Niestosowanie się się do przepisów BHP może być przyczyną nakładania na pracodawcę wysokich kar pieniężnych oraz kosztownych przestojów towarzyszących wypadkom przy pracy.
Szczegółowy opis na stronach z podestami roboczymi


Więcej szczegółów znajdziesz w sklepie
z wyposażeniem przemysłowym


Podesty / maty robocze antypoślizgowe Repar2

podesty podłogowe obrabiarek

Maty stanowiskowe robocze - system Repar2

Podesty / maty podłogowe Repar2 wykonane z twardego polietylenu. Duże możliwości konfiguracyjne - moduł podstawowy 25x25 cm. Podest budowany (składany) jest z typowych elementów.
W skład systemu Repar2 wchodzą trzy typowe elementy, z których budowany jest (składany) podest:
  • element podstawowy PAP [25x25 cm] - czarny
  • element brzegowy PAS [14x25 cm] - żółty
  • element narożny PAA [14x14 cm] - żółty
Elementy żółte są ze spadkami, których zadaniem jest zapobieganie potknięciom.
Całkowity wymiar podestu będzie więc wynikał z układu tych elementów. Mimo iż elementy są tylko trzy (różne), to możliwości układu jest bardzo dużo. Pokazuje to poniższy rysunek, na którym pokazano tylko niewielką cząstkę możliwości.
podesty robocze
Przedstawione powyżej nowoczesne oświetlenie do maszyn LED pozwala zaoszczędzić nawet do ~85% energii oraz wielu kosztów eksploatacyjnych. Lampy i oprawy przemysłowe dostosowane są do trudnych warunków na stanowiskach produkcyjnych, co zapewnia ich długą pracę. Stanowią więc nie tylko profesjonalne oświetlenie maszynowe, ale również odpowiednie do wymagań BHP oświetlenie przemysłowe stanowiskowe.