OSŁONY OBRABIAREK - dla bezpieczeństwa pracy

Zagrożenia przy obrabiarkach

Ruchome części maszyny, które w przypadku zetknięcia się z nimi mogą spowodować wypadek, winny być zabezpieczone osłonami lub innymi urządzeniami ochronnymi. Przepisy wymagają, aby w przypadku wystąpienia ryzyka bezpośredniego kontaktu człowieka z zagrożeniami w postaci ruchomych części maszyn (znajdującymi się na wysokości do 2,5m nad poziomem podłogi stanowiska pracy) mogącego powodować wypadki, stosować osłony lub inne urządzenia ochronne, które zapobiegałyby dostępowi do strefy zagrożenia lub zatrzymywałyby ruch części niebezpiecznych.

Strefy zagrożenia

    Z ruchomymi częściami w maszynie mamy do czynienia w dwóch strefach:
  • w strefie przekazania napędu (wały, sprzęgła, przekładnie pasowe, łańcuchowe, zębate itp.),
  • w strefie pracy narzędzia tzw. strefie roboczej (narzędzia, obrabiane przedmioty).
Dostęp do strefy zagrożenia może być powodowany różnymi przyczynami, np. wykonywaniem czynności związanych z normalną pracą (warunki, w których nie występują zakłócenia procesu), nastawianiem, programowaniem, zmianą procesu, usuwaniem uszkodzeń, konserwacją, czyszczeniem, naprawianiem itp. Elementy ruchome maszyn są źródłem zagrożeń mechanicznych, takich jak zagrożenie zgnieceniem, ścinaniem, cięciem lub odcięciem, wplątaniem, wciągnięciem lub pochwyceniem, uderzeniem, starciem lub obtarciem itp.

Osłony do obrabiarek

Osłony bezpieczeństwa do maszyn to niezbędne akcesoria maszynowe pozwalające wypełnić wymagania bezpieczeństwa maszyn, czy obrabiarek. Stanowią kluczowe wyposażenie BHP do maszyn.

Osłona obrabiarki - przykład 1

osłona obrabiarki

Osłona tokarki - przykład 2

osłona tokarkiŚrodki ochronne - osłony obrabiarek

Więcej szczegółów znajdziesz w sklepie
z wyposażeniem przemysłowym


Środki ochronne przed zagrożeniami mechanicznymi dzielimy na środki odgradzające (osłony) i środki nieodgradzające i inne urządzenia ochronne (tzw. czułe wyposażenie ochronne np. kurtyny świetlne). Przy doborze środka ochronnego należy uwzględnić kryterium jego umiejscowienia, konieczność i częstość dostępu do strefy niebezpiecznej, rodzaj zagrożeń stwarzanych przez maszynę oraz liczbę i lokalizację zagrożeń.
Osłona stała jest prostym i skutecznym środkiem ochronnym i dlatego powinna być stosowana wszędzie tam, gdzie dostęp operatora w czasie normalnej pracy (działania bez zakłóceń) nie jest konieczny.
Jeżeli natomiast występuje konieczność częstego dostępu (tj. częściej niż raz na zmianę), należy zastosować inny alternatywny środek ochrony w postaci osłony ruchomej czy też czułego wyposażenia ochronnego.
Podstawową zasadą ochrony przy wykorzystaniu osłon jest ograniczenie do minimum dostępu do stref zagrożenia.
Osłona, która może być otwierana bez użycia narzędzia, to osłona ruchoma. Jest ona zwykle połączona z maszyną elementami mechanicznymi, takimi jak zawiasy lub prowadnice.
Jeszcze innym rodzajem osłony ruchomej jest osłona zmykająca się samoczynnie ? osłona poruszana za pomocą elementu maszyny (np. ruchomego stołu), obrabianego przedmiotu lub części przyrządu obróbkowego. Osłona ta zmienia swoje położenie, odsłaniając część roboczą narzędzia w trakcie pracy. Z chwilą kiedy obrabiany przedmiot wykona wymagane przejście osłona samoczynnie wraca do położenia zamknięcia pod wpływem sił ciężkości lub działania sprężyny. Osłony zamykające się samoczynnie znalazły zastosowanie np. w strugarkach wyrówniarkach, pilarkach tarczowych prowadzonych ręcznie, itp.
Podsumowując, osłony do maszyn to niezbędne wyposażenie maszynowe podnoszące istotnie bezpieczeństwo na stanowisku roboczym.
Istnieje szereg osłon które bardzo dobrze spełniają swą rolę wielu uniwersalnych tokarkach takich jak: TUE-40, TUC, TUM, TUS, TUR-50x500 oraz takich marek jak: Momac, Okuma, Avia, Poręba, Soco, Proma, Everising, Optimum czy DMG. Osłonami z naszej oferty obsłużymy większość frezarek funkcjonujących na rynku, w tym frezarki bramowe, wspornikowe, obwiedniowe, narzędziowe, uniwersalne, dwustojakowe. oraz większość tokarek starszego typu, w tym tokarki wielozadaniowe i konwencjonalne, tarczowe, pociągowe, uniwersalne, rewolwerowe, kłowe, karuzelowe, uchwytowe.
W przypadku zaiteresowania tematem osłon bezpieczeństwa na stanowiskach roboczych obrabiarek oraz innych maszyn i urządzeń przemysłowych zapraszamy na strony głównego dystrybutora włoskich sytemów osłon do maszyn - firmy Europon - gdzie znajdziesz więcej informacji.