Oświetlenie stanowiska pracy

Jakie powinno być oświetlenie na stanowisku maszyn i urządzeń

Celem oświetlenia jest stworzenie takiego środowiska świetlnego, aby znajdujący się w nim człowiek mógł wykonywać prace wzrokową w sposób bezpieczny i efektywny przy jednoczesnym występowaniu wygody widzenia.
Niewłaściwe oświetlenie stanowisk pracy prowadzi do nadmiernego zmęczenia narządu wzroku, dolegliwości wzroku, spadku wydajności pracy oraz może powodować pogłębienie wad wzroku. Czynnik ten występuje na każdym stanowisku pracy, dlatego pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z polskimi normami, zgodnie z par 26 ust 2 Rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.(t.j.Dz. U. 2003 Nr 169 poz. 1650 ze zm.)
Dlatego istotnym jest aby zainstalowany system oświetleniowy spełniał wymagania zawarte w normie oświetleniowej PN-EN 12464-1:2004: Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
Podstawowe wymagania oświetlenie stanowisk pracy podaje strona www.lampy-przemyslowe-led.eu (szukaj tam zakładki 'Wiedza' o oświetleniu stanowisk roboczych).
lampy warsztatowe na ramieniu regulowanym

Rodzaje oświetlenia przemysłowego

    Ze względu na rodzaj zainstalowanych opraw oświetleniowych wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje oświetlenia:
  • oświetlenie ogólne - równomierne oświetlenie pewnego obszaru bez uwzględnienia szczególnych wymagań dotyczących oświetlenia niektórych jego części;
  • oświetlenie miejscowe - dodatkowe oświetlenie przedmiotu pracy wzrokowej, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb oświetleniowych - np. lampy maszynowe stosowane w celu zwiększenia natężenia oświetlenia, uwidocznienia szczegółów itp., załączane niezależnie od oświetlenia ogólnego;
  • oświetlenie złożone - oświetlenie składające się z oświetlenia ogólnego oraz oświetlenia miejscowego.
lampy obrabiarkowe
Więcej informacji na stronach z wyposażeniem oświetleniowym

Jakie są wymagania oświetlenia stanowiska pracy

Prace szczegółowe i kontrolne wymagają dużej intensywności światła. Na stanowiskach pracy, na których wykonywane są trudne prace wzrokowe, należy stosować dodatkowe oprawy - zwieszakowe, stanowiskowe lub maszynowe. Oprawy te uzupełniają oświetlenie ogólne, a więc zawsze należy je dodatkowo włączać. Wyposażenie w świetlówki kompaktowe z elektronicznymi statecznikami (EVG) pozwoli na oszczędność kosztów energii a odbłyśnik lustrzany zapewni precyzyjne kierowanie światła bez oślepień. Oprawy stanowiskowe nie powinny generować zakłócających odbić na narzędziach ani obrabianych przedmiotach. W warsztacie stolarskim konieczne są poza tym dodatkowe oprawy do kontroli powierzchni. Ich światło powinno padać pasmami i wytwarzać silne cienie. W ten sposób można zauważyć zarysowania nawet na matowych powierzchniach. lampy warsztatowe do stanowisk
Więcej szczegółów w sklepie


Jakie oświetlenie najczęściej stosowane jest do obrabiarek i urządzeń

We wnętrzach stosuje się w zasadzie dwa (z wyżej omówionych) rodzajów oświetlenia: ogólne i złożone, stosownie do przesłanek oświetleniowych i ekonomicznych. Wybór rodzaju oświetlenia powinien zależeć od wymaganego poziomu natężenia oświetlenia.


Normy techniczne dotyczące oświetlenia w przemyśle

  • PN-EN 124646-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.
  • PN-71/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych, portowych oraz dworców i środków transportu publicznego
  • PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne. Oświetlenie elektryczne obiektów energetycznych.
  • PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym
lampy do maszyn LED
Powyżej - lampa stanowiskowa CLIK na podporze aluminiowej, wyposażona w przeguby umożliwiające swobodną regulację kierunku świecenia.
Stopień ochrony obudowy: IP65
Duża odporność na oleje i płyny chłodzące oraz na wstrząsy i wibracje.
Zdjęcia obok przedstawiają lampy przemysłowe stanowiskowe LED - nowoczesne i wydajne oświetlenie warsztatowe do obrabiarek (tokarki, frezarki, wiertarki, pilarki) - zapewniające doskonałe oświetlenie obszaru roboczego. To sprawdzone i efektywne wyposażenie maszynowe.
Lampy ledowe nie wykazują efektu stroboskopowego lampy, co jest bardzo istotne przy maszynach wirujących.
lampy przemysłowe LED
Oświetlenie miejsc pracy jest bardzo istotne ze względów wydajności a także z względów bezpieczeństwa stanowiska pracy. Prezentowane tu lampy do maszyn LED są wygodne w użyciu i zapewniają właściwe oświetlenie obszaru roboczego, dostosowane do warunków na stanowisku pracy. Oferowane na stronie lampy maszynowe, to sprawdzone oświetlenie przemysłowe LED, od wiodącego na rynku europejskim producenta - włoskiej firmy NIK Light. Producent ten specjalizuje się w oświetleniu stanowiskowym i maszynowym - to lider tego rodzaju wyposażenia do maszyn na rynku europejskim.